Novosti i desavanja

Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine izražava negodovanje najavama poskupljenja električne energije.  Najavljeni rast cijene električne energije pogoršat će, ionako težak, položaj obrtnika u Federaciji BiH. Veliki broj obrtničkih radnji bit će suočeno sa smanjenjem konkurentnosti, padom prodaje, usluga i smanjenjem produktivnosti.

Opširnije...

Obrtnička komora Federacije Bosne i Hercegovine uzela je učešće na Sajmu zapošljavanja koji je održan u Mostaru 24.5.2024. Kroz aktivni štand Komore i promidžbene materijale upoznali smo mlade s radom komorskog sustava i obrtničkih zanimanja, te aktivnostima koje komora poduzima u stvaranju povoljnog poduzetničkog okruženja. Više od 350 mladih iz prekograničnih područja Bosne i Hercegovine i Crne Gore okupilo se na Sajmu. Štand komore posjetio je i Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Opširnije...

U subotu, 27. aprila/travnja 2024. godine, u Zenici je održana je Redovna godišnja Skupština Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine, na kojoj u sudjelvalo 29 od 32 delegata iz cijele Federacije BiH. Delegati  između ostalih točaka usvojili Izvještaj o radu Komore  u 2023, Financijski izvještaj o poslovanju za 2023, Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2023, Izvještaj o radu Nadzornog odbora 2023, kao i Plan rada za 2024. godinu, te Financijski plan za 2024.

Opširnije...